حوزه ریاست


نام: سید علی
نام خانوادگی: شمس نیا
سمت: رئیس مرکز


نام:
محمد
نام خانوادگی: افشار
سمت: معاون آموزشی وامور پژوهشی-مدیرداخلی


نام: ع.
نام خانوادگی:ارجی
سمت:مسئول دفتر ریاست


نام: مهدی
نام خانوادگی: بنی اسد
سمت: متصدی امور دفتری

 ارسال پیامک به شماره 9159-886-0939

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-1 12:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ