امور اداری - مالی
 
نام: سجاد
نام خانوادگی: رضازاده
سمت: مدیر امور اداری و مالی
 امور مالی


نام:
احمد
نام خانوادگی: رضازاده
سمت: رئیس حسابداری 


نام: ف.
نام خانوادگی: ظفرآبادی
سمت: کارشناس مسئول حسابداری


نام: روح اله
 نام خانوادگی : غفاری
 سمت: حسابدار


نام:
مهدی
نام خانوادگی: کشاورزی
سمت: مسئول تدارکات


نام: محمد
نام خانوادگی: عباسی
سمت: امین اموال


نام: سید فخرالدین
نام خانوادگی: اژدری خواه
سمت: مسئول انبار و امور قراردادها


تاسیسات

معرفی افراد:
مسئول تاسیسات:
محمد علی قادری
امید قادری
عبدالرسول رضایی

شرح وظایف: انجام امور تاسیساتی برق،آب و فاضلاب،گاز،تلفن و ...فضای سبز

معرفی افراد:
رحمت رمضانی
مصیب فتاحی

شرح وظایف: مراقبت و نگهداری از فضای سبز،زمین چمن و ... 


سرویس ایاب و ذهاب

معرفی افراد:
حسین انصاری
جلال مرادی
محی الدین رحیمی
ایمان انصاری

شرح وظایف: سرویس رفت و برگشت کوار به شیراز و بالعکس، پرسنل و اساتید

تنظیفات

معرفی افراد:
رحیم صادقی
محمد رضا غضنفری
مهدی ثابت
ر.پیکانیان
پ. صحرائی 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-1 11:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ