معرفي و اهداف کانون کار آفريني


يونسکو در چشم انداز جهاني آموزش عالي براي قرن بيست و يکم دانشگاه هاي نوين را اينگونه توصيف کرده است " جايگاهي که در آن مهارت هاي کار آفريني در آموزش عالي به منظور تسهيل قـابليت هاي فارغ التحصيـلان و جهت تبديـل شدن به ايجـاد کنندگان کـار، تـوسعـه
مي يابد."
با توجه به تعريف فوق دانشگاه ديگر صر فا مکاني براي يادگيري يک سري آموزه هاي صرف نيست. همچنين ديگر مکاني نيست که فقط پروژه هاي تحقيقاتي را به شکل بنيادي و يا در راستاي اهداف اقتصادي صنايع انجام دهد بلکه  علاوه بر آنکه تمام اهداف فوق را همچنان پيش مي برد فارغ التحصيلا ني را به جامعه ارائه مي دهد که دانش را در کنار پژوهش هاي کاربردي به خدمت گرفته و با نو آوري کار مي آفرينند. بنابراين مي توان گفت امـروزه تک جاده ي موجود براي رسيدن به توسعه ي صنعتي و اقتصادي پايدار، همانا پديده " دانشگاه کار آفرين" است.
در اين راستا کا نون کار آفريني در اولين گام خود با تاسيس اين کانون در نظر دارد با تاکيد بر آموزش کار آفريني به جامعه ي دانشگاه خدمتي کرده و اميد است که اين امر با حمايت و هدايت مسئولين در حداقل زمان ممکن محقق گردد.
واژه کار آفريني از کلمه فرانسوي "Entreprendre" به معناي " متعهد شدن " نشات گرفته است.
اقتصاد دانان نخستين کساني بودند که در نظريه هاي اقتصادي خود به تشريح کار آفرين و کار آفريني پرداختند. "ژوزف شومپيتر" کار آفرين را نيـروي محرکه اصلي در توسعه اقتصـادي مي داند و مي گويد : نقش کار آفرين نوآوري است. از ديدگاه وي ارائه کالايي جديد ، ارائه روشي جديد در فرآيند توليد، گشايش بازاري تازه، يافتن منابع جديد و ايجاد هرگونه تشکيلات جديد در صنعت و ... از فعاليت هاي کار آفرينان است. "کرزنر" نيز که از استادان اقتصاد دانشگاه نيويورک مي باشد کارآفريني را اينگونه تشريح مي کند: کار آفريني يعني ايجاد سازگاري و هماهنگي متقابل بيشتر در عمليات بازارها.


ويژگي هاي شخصيتي کار آفرينان :


"ديويد مک کللند" استاد روانشناسي دانشگاه هاروارد معتقد است که عامل عقب ماندگي اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه مربوط به عدم درک خلاقيت فردي است بنابر عقيده ايشان با يک برنامه صحيح مي توان روحيه کاري لازم را در جوامع تقويت نمود.
کانون کار آفريني دانشگاه جامع علمي کاربردي کوار با اهداف زير تاسيس گرديده است:
1-برگزاري دوره هاي يک روزه و چند روزه آموزشي، مديريتي، مهندسي و ... با دعوت از اساتيد متخصص.
2- مشاوره هاي کار آفريني.
3- برگزاري کار گاه هاي راه موفقيت، خلاقيت ، تدوين طرح کسب و کار ، مديريت زمان و ... .
4-  اعزام دانشجو به نمايشگاه هاي پژوهشي و کار آفريني .
6- آماده سازي دانشجو براي ورود به دنياي کسب و کار و دست يابي به زندگي موفق در آينده.
7-  برگزاري جلسات پرسش و پاسخ با کار آفرينان، اساتيد و صاحبنظران .
8-  معرفي کار آفرينان جهت دريافت وام هاي کار آفريني.
و ...

 

فرم عضویت(جهت دانلود کلیک کنید) 

 

کارگاه ها و سمینارهای برگزارشده (جهت دانلود کلیک کنید)

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-12-21 16:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ