کانون های فرهنگی 

هر كانون يك اجتماع دانشجوئی است كه در راستای واگذاری حركت فرهنگی به جوامع دانشجوئی بنا نهاده شده است. اين اجتماع بر اساس شايسته سالاری و استفاده از تفكر خلاق و نوآور دانشجويان و بسترسازی مناسب در جهت مشاركت آفرينی آنان عمل می كند و از طرفی تخصصی شدن فعاليتهای فرهنگی هنری دانشگاه را بر پايه علائق دانشجويان ميسر می سازد. 
 

ساختار

ساختار كانونها بر اساس انتخاب 5 عضو شورای مركزی و 2 عضو علی البدل از جانب مجمع عمومی هر كانون می باشد و جلسات شورا با حضور حداقل 3 نفر رسمیت می یابد. مجمع عمومی از دانشجويان علاقه مند تشكيل می گردد و عضو شورای مركزی يك نفر را از ميان خود بعنوان دبير انتخاب می نمايند. 
 

تاريخچه كانونها در وزارت علوم

 اين طرح با الهام از روند مددجوئی از بطن جامعه و سطوح مختلف آن در امر تعالی فرهنگی در سال 1378 در وزارت علوم پيشنهاد و مورد بررسی قرار گرفت و پس از تعامل و بازبينی های بسيار آئين نامه كانونها در تاريخ 24/11/80 پس از تصويب به امضاء وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوری رسيد و به منظور اجرای قطعی به كليه دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی ذيربط ابلاغ شد.
 

اهداف راه اندازی کانون ها

هدف اصلی از ایجاد كانونها سامان بخشیدن به نوآوری و توانایی دانشجویان و حمایت از آنها در انجام فعالیت های فرهنگی- هنری می باشد. كانونها در حقیقت بستری مناسب جهت رشد و تقویت بنیه فرهنگی و اجتماعی دانشجویان هستند. دانشجویان می توانند با عضویت در كانونها و فعالیت مستمر و پیگیر دراین واحد، استعدادهای خود را شكوفا كرده و پرورش دهند و برای ورود به صحنه فعالیت های بیشتر اجتماعی آماده شوند. براساس آیین نامه كانون ها هر كانون از یك مجمع عمومی تشكیل می شود كه عبارتست از تمامی دانشجویانی كه فرم عضویت را تكمیل كرده اند و به صورت رسمی عضو كانون شده اند. مجمع عمومی بصورت سالیانه و از طریق انتخابات 5 نفر از اعضاء را به عنوان شورای مركزی انتخاب می كند. در مرحله بعد، از میان این 5 نفر یك نفر به عنوان دبیر برگزیده می شود. دبیر در واقع مدیریت كانون را بر عهده دارد. دانشجویان جهت انجام فعالیت در كانون ها می توانند در كانون متناسب با علاقه خود عضو شوند.
عضویت در كانون های فرهنگی- هنری، انجمن های علمی و نشریات دانشجویی فرصت خوبی است تا ضمن شكوفاتر شدن خلاقیت دانشجویان، آنان را جهت مسئولیت پذیری بیش تر در جامعه آماده سازد.

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-4-15 14:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ