معرفی واحد:

مجموعه اعتقادات، بایدها، نبایدها ،ایده ها ،آداب ورسوم و پندارهای یک جامعه که در گذر زمان جزء جدانشدنی زندگی افراد آن جامعه محسوب گردیده و شاکله و هویت آن ها را تشکیل می دهد اصطلاحا فرهنگ نامیده می شود. فرهنگ نهادینه شده در هر جامعه به نوعی" باور مردم" را پشتوانه خود دارد و در واقع به دلیل همین پشتوانه است که در زندگی روزانه مردم جریان دارد؛ مثلا اگر مردم کشور ما در مراسم عروسی آداب خاصی ودر مراسم عزا آداب دیگری دارند (واین آداب ومراسم مورد قبول واقع شده است )به دلیل پشتوانه مردمی این آداب ومراسم است وبدیهی است همیشه میان باور مردمی ویک هنجار اجتماعی رابطه متقابل برقرار خواهد بود. فرهنگ عمومی از یک سو مخلوق آحاد جامعه است؛ از سوی دیگر در تنظیم نگاه آن ها به جامعه وطبیعت تعیین کننده است و از سوی سوم به حمایت ومحافظت افراد جامعه نیاز دارد تا در طول زمان دچار انحراف نگردد.
براساس همین نگاه و وجود همین ضرورت در دانشگاه ها واحدی اداری زیر نظر مدیر امور دانشجویی و فرهنگی شکل گرفته تا دغدغه ای که عنوان شد، سامان یابد . 
 
    
 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-6-14 12:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ