اهداف راهبردی سازمان بسیج اساتید
الف) بهره گیری از ظرفیت قانونی و اساتید متعهد و متخصص 
 


 
ب) توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره برداری از آن
ج) کمک به فرآیند اسلامی کردن دانشگاه و تحقق وحدت حوزه و دانشگاه
د) اشاعه و ترویج تفکر بسیجی و ارزش های انقلاب اسلامی
ه) تدوین الگوی توسعه فرهنگی در دانشگاه مبتنی بر فرهنگ ناب اسلامی
و) توسعه گروه های علمی اثر بخش و کمک به تحقق نهضت نرم افزاری و تولید علم
ز) توسعه منابع انسانی
سازمان بسیج اساتید در حال حاضر در 31 مرکز استان ، 322 دانشگاه و مراکز آموزش عالی کشور و با بیش از 11000 عضو از میان اعضای هیات علمی دانشگاهها که در قالب گروههای علمی سازماندهی شده اند درجهت تحقق اهداف و راهبردهای فوق فعالیت می نمایند.

 سند چشم انداز سازمان بسیج اساتید
 
سازمان بسیج اساتید ، سازمانی است   توسعه یافته ، منسجم ، شمول پذیر ، کارآمد ، اثربخش ، خلاق و نوآوردر ابداع روش های نوین و میان بر ، موثر در صحنه های مختلف 

 

 
سایت اطلاع رسانی و ارتباطات سازمان
 
علمی ، فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی ، برخوردار از اعضای متعهد و فرهیخته و دارای تفکر ناب بسیجی ، دارای تعامل سازنده با دولت ، جامعه و دانشگاه ها ، انعطاف پذیر در مواجهه با نیازها و چالش های پیش رو و کمک کننده به نهضت نرم افزاری و اقتدار علمی کشور به منظور تحقق چشم انداز 20 ساله و پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
 

 


   
   
 وظایف کلی کانون بسیج اساتید
الف)ماموریت:
جذب ، آموزش، سازماندهی،تجهیز،حفظ و انسجام و تشکیل هسته های علمی، پژوهشی ،وتوسعه و تعمیق انقلاب اسلامی.
ب)وظایف کلی:
1- یافتن و جذب دانه به دانه  اساتید متدین ، انقلابی و کارآمد.
2- شناخت و جذب اساتید به بسیج.
3- ایجاد حلقه های وصل به دانشجویان و بدنه دانشگاهی.
4- انجام اقدامات علمی،پژوهشی،فرهنگی،تبلیغاتی.
5- شناخت شبهات ، تهدیدات ، فرهنگی ، آشکار و پنهان دشمن.
6- تشکیل و توسعه هسته های علمی و پژوهشی اساتید.
7- ایجاد تعامل با سطوح مختلف مدیریتی،علمی،اجرای و نظارتی در دانشگاه در اسلامی  و کار آمد نمودن ......
8- ایجاد تعاملات سازمانی با بسیج دانشجویی دانشگاه.
  9- اداره ، هدایت ، کنترل و پشتیبانی از رده بسیج اساتید در دانشکده ها. 
10- ایجاد زمینه تولید علم ، خلاقیت ، ابتکار و نو آوری.
11-برنامه ریزی بمنظورایجادارتباط اساتید بسیجی با مراکز علمی،صنعتی،کشاورزی،سازندگی
12- تقویت خود باوری و ایجاد اعتماد به نفس در جامعه اسلامی.
13-هدایت و ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های علمی،فرهنگیو تحقیقاتی به دانشجویان.
14-هدایت،حمایت،و جهت دهی به فعالیت های علمی،پژوهشی و پایان نامه های اساتید.
15- بر گزاری کارگاههای علمی،آموزشی و اردوهای علمی و فرهنگی .
 16-تهیه گزارش عملکرد برنامه های بسیج و ارائه به مراجع ذیربط.
 17-بزرگداشت ایام ا... ،مناسبتها،جشنواره ها و اردوهای علمی،فرهنگی و مشارکت فعال در فعالیتهای عمومی.


 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-4-15 14:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ