امور دانشجویی و فرهنگی 


  

نام: ف.
نام خانوادگی: موسوی
سمت: مدیر امور دانشجویی و فرهنگی


نام: ف.
نام خانوادگی: حیدری مهارلوئی
سمت: کارشناس امور دانشجویی


نام: حسین
نام خانوادگی: مختارکیا
سمت: کارشناس امور فرهنگی و فوق برنامه


نام: محمد
نام خانوادگی: عباسی
سمت: مسئول خوابگاه برادران


نام: ف.
نام خانوادگی: حقیقی ملک آبادی
سمت: مسئول خوابگاه خواهران
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-6-14 12:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ