کاردانی پودمانی امداد سوانح

کاردانی پودمانی ایمنی و بهداشت در واحد های صنفی

کاردانی پودمانی بهداشتیار دامپزشکی

کاردانی پودمانی تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی

کاردانی پودمانی تکنولوژی آموزشی

کاردانی پودمانی خدمات جهانگردی

کاردانی پودمانی شناخت تولید و بهره برداری گیاهان دارویی

کاردانی پودمانی فناوری اطلاعات و ارتباطات

کاردانی پودمانی مترجمی اسناد و مدارک

کاردانی پودمانی نرم افزار کامپیوتر

 کاردانی پودمانی هتلداری

 

 کاردانی ترمی امداد سوانح

کاردانی ترمی تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی

 کاردانی ترمی تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی + دروس پیشنیاز

کاردانی ترمی روابط عمومی

کاردانی ترمی شیمی (سه گرایش)

 

 

کاردانی ترمی امور اداری

 

کاردانی ترمی خدمات کتابداری و اطلاع رسانی

 کاردانی ترمی مددکاری اجتماعی

 

کاردانی ترمی شناخت تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
 

کارشناسی ناپیوسته ترمی مدیریت امداد در سوانح

کارشناسی ناپیوسته ترمی مدیریت عملیات امداد و نجات

کارشناسی ناپیوسته ترمی مدیریت امور امداد

 

کارشناسی ناپیوسته پودمانی مدیریت هتلداری

کارشناسی ناپیوسته پودمانی مدیریت گردشگری

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-6-27 9:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ