برنامه و گزارشات
    

برنامه و گزارشات كار آموزي:

 از آنجائيكه اهداف كار آموزي آشنايي با محيط كار رشته علمي كار آموز و شيوه ارتباط آن با ساير رشته ها ، آشنايي با مشكلات و مسائل علمي رشته كار آموز در واحد هاي صنعتي ،كسب تجربه كاري ، آزمودن آموخته ها در عمل و بكار گيري تكنيك ها است
1-دانشجو موظف است در ابتدای ترم جلسه ای با استاد راهنمای کار آموزی خود داشته باشد و ضمن معرفی محل کار اموزی به استاد،  راهنمایی لازم جهت انجام  کارآموزی را از او بگیرد.
2- دانشجو موظف است در طول انجام کارآموزی به طور مرتب با استاد راهنمای خود تماس داشته و حداقل 3 بار گزارش پیشرفت کارآموزی به استاد تحویل نماید.
3- دانشجو موظف است پس از اتمام کار آموزی ، نمره سرپرست کارآموزی را از طریق فرم شماره 4 ، اخذ و به همراه سایر فرم ها و به استاد درس تحویل دهد.
جهت دریافت فرم های کارآموزی کلیک کنید
4-دانشجو موظف است گزارش کاملی از کارآموزی تهیه و آن را به همراه فرم شماره 1 الی 5 به استاد درس تحویل دهد.
5-دانشجو موظف است گواهی گذرانیدن 120 یا 240 ساعت کارآموزی را از واحد کارآموزی اخذ و به استاد درس تحویل دهد.
دانشجو موظف است ، حدكثر يك هفته پس از صدور معرفي نامه به واحد کارآموزی مراجعه و مراحل تثبيت كار آموزي خود را به انجام برساند و در غير اين صورت مسئوليت عدم پذيرش وي توسط واحد کارآموزی به عهده خود است .
بديهي است پس از انقضاي تاريخ فوق الذكر ثبت نام كار آموزي كان لم يكن بوده و به جزء موارد خاص ( به تشخيص معاونت آموزشی) در ترم مذكور دانشجو مجاز به گذراندن كارآموزي نمي باشد وثبت نام مجددي در همان سال صورت نخواهد گرفت
6-آخرین زمان تحویل گزارش کارآموزی به استاد برای ترم های مختلف به شرح ذیل می با شد:
    نیمسال اول سال تحصیلی : پانزدهم بهمن ماه همان سال می باشد و قابل تمدید نمی باشد
    نیمسال دوم سال تحصیلی: پانزدهم تیر  همان سال می باشد و قابل تمدید نمی باشد
    تابستان: پانزدهم مهرماه همان سال می باشد و قابل تمدید نمی باشد
گزارش کارآموزی می بایست براساس مراحل انجام کارآموزی انجام پذیرد.برای آگاهی از مراحل انجام کارآموزی کلیک کنید.

کلیه مدارکی که می بایست تحویل استاد درس شود :
گزارش کارآموزی
فرم های تکمیل شده ا الی 5
گواهی پایان دوره کارآموزی(صادره از واحد کارآموزی)


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-5-2 10:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ