آیین نامه آموزشی
    

آیین نامه آموزشی واحد کارآمـوزی
هدف از كار آموزي، آشنايي دانشجويان از نزديك با كارهاي عملي و مسائل اجرائي مي باشد به طوريكه به آنها فرصت داده شود آموخته هاي خود را با عمل تطبيق وكمبودها ونواقص احتمالي را درك ودر رفع آن بكوشند.
برگزاري مطلوب دوره هاي كار آموزي علاوه بر آشنايي كار آموز با شرايط ، مشكلات و نياز هاي محيط كار مي تواند در معرفي قابليت هاي علمي ، درجه اعتبار و توانمنديهاي دانشجويان دانشگاه نقش تعيين كننده اي داشته باشد .به علت تنوع مراكز صنعتي وخدماتي در كشور و برخورد متفاوت و ناهمگون آنها با امر كار آموزي ، سرمايه گذاري بيشتري در راستاي افزايش راندمان كارآموزي در زمينه هاي مختلف ( سياستگذاري، برنامه ريزي دقيق و نظارت ...) مورد نياز است و بدين طريق است كه كسب اعتبار بيشتر در بخش هاي توليدي و خدماتي، جذب بيشتر فارغ التحصيلان در محيط هاي كاري ، افزايش قراردادها و همكاري هاي پژوهشي نائل خواهيم آمد. اين آئين نامه به منظور ساماندهي امر كارآموزي تدوين گشته است.
نظام ترمی
به اطلاع دانشجویان متقاضی اخذ واحد کارآموزی می رساند ارائه این درس در زمانی غیر از تابستان فقط به دانشجویانی مجاز است که حداکثر 12 واحد درسی (به جز درس کارآموزی) در آن نیمسال داشته باشند.
ضمنا ارائه واحد کارآموزی در تابستان منوط به فارغ التحصیلی در نیمسال بعد از آن است.
اگر دانشجویی برای نیمسال بهمن ماه نیز واحد درسی دارد اجازه اخذ کارآموزی را در تابستان قبل از آن ندارد.
نظام پودمانی
ارائه پودمان کارآموزی به همراه پودمان ماقبل پودمان کارورزی و پروژه با شرایط زیر صورت می پذیرد:

1.     چنانچه معدل پودمان ماقبل دانشجو 17 یا بیشتر باشد به شرط باقی ماندن حداکثر 24 واحد درسی و ارائه کلیه واحدها، دانشجو می تواند پودمان ماقبل پودمان کارورزی و پروژه را به همراه پودمان کارورزی و پروژه و کل دروس باقی مانده اعم از عمومی و افتاده از قبل را همزمان اخذ نماید. (مشروط بر اینکه مجموع کل واحدها بیش از 24 واحد نشده و درس دیگری نیز برای دانشجو باقی نماند)
تذکر: بدیهی است چنانچه تعداد واحدهای باقی مانده دانشجو بیش از 24 واحد بوده و یا کلیه واحدهای درسی را نتواند همزمان اخذ نماید تنها مجاز به اخذ پودمان ماقبل پودمان کارورزی و پروژه (بدون پودمان کارورزی و پروژه)،حداکثر یک درس عمومی و حداکثر 2 درس تخصصی افتاده از قبل می باشد.
2.     چنانچه معدل پودمان ماقبل دانشجو کمتر از 17 بوده و به جز پودمان کارورزی و پروژه و پودمان ماقبل آن، حداکثر یک درس عمومی و حداکثر 2 درس تخصصی افتاده از قبل برایش باقی مانده باشد، به شرط ارائه کلیه دروس، می تواند پودمان ماقبل پودمان کارورزی و پروژه را به همراه پودمان کارورزی و پروژه و دروس باقی مانده اخذ نماید.
تذکر: در سایر شرایط، دانشجو تنها می بایست پودمان ماقبل پودمان کارورزی و پروژه را به همراه حداکثر یک درس عمومی و حداکثر 2 درس تخصصی افتاده از قبل اخذ نموده و پودمان پروژه و کارورزی را در پودمان بعد اخذ نماید.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-4-5 11:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ