مراحل حذف پزشكي : 

1-مراجعه دانشجو به سایت دانشکده جهت دريافت فرم حذف پزشكي

جهت دریافت فرم حذف پزشکی  کلیک کنید.

2-تکمیل فرم یادشده و ارائه آن به آموزش و دریافت فرم حذف پزشکی ممهور به مهر و امضای آموزش(حداکثر تا 48 ساعت بعد از امتحان)

3-مراجعه دانشجو به پزشك معتمد دانشگاه  جامع علمي كاربردي و تكميل فرم حذف پزشكي توسط پزشك معتمد

تبصره:دانشجويان كواري يا مقيم خوابگاه جهت ازبين نرفتن علائم بيماري به پزشك معتمد مركز در كوار مراجعه کرده وبا اخذ گواهي دال بر بيماري از نامبرده به پزشك معتمد دانشگاه جامع مراجعه نمایند.

آدرس پزشك معتمد دانشگاه جامع واحدفارس :

شيراز-خيابان ستار خان - بعد از رستوران پارسيان - حدفاصل عفيف آباد و وليعصر اول -12متري نمازي كوچه 22-تلفن 6264399-دكتر عرفان منش

روز هاي مراجعه صبحها: از ساعت12:30-9

بعداز ظهرها:از ساعت 21-17 به جز پنجشنبه ها

 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-25 14:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ