اطلاعیه شماره 2  امور فارغ التحصیلان
شرایط دریافت نامه فراغت از تحصیل
شرایط ارائه نامه فراغت از تحصیل به شرح ذیل می باشد:
1- تکمیل فرم تسویه حساب و تحویل آن به بایگانی مرکز.
2- مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه در یکی از حالت های زیر:
 داشتن کارت پایان خدمت
 داشتن کارت معافیت دائم
 داشتن برگ معافیت تحصیلی مقطع بالاتر
 داشتن نامه از یگان مربوطه مخصوص دانش آموختگان شاغل نظامی
 داشتن برگ سبز اعزام به خدمت بدون مهر غیبت
بدیهی است شرایط بالا برای دانش آموختگان دختر صدق نمی کند.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-2 13:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ