اطلاعیه شماره 1  امور فارغ التحصیلان
روند تسویه حساب و اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان
در هر نیمسال تحصیلی، پس از اتمام آخرین امتحان مربوط به آن نیمسال، ثبت قطعی نمرات، چک کردن کامل وضعیت تمام دانشجویان، تشخیص دانشجویان فارغ التحصیل، ثبت و چک کردن نهایی کفلیه وضعیتهای تحصیلی ترم های مختلف دانشجویان فارغ التحصیل، تنظیم گزارشات دانش آموختگی و اعلام لیست دانش آموختگان به واحد امور فارغ التحصیلان توسط کارشناسان آموزش انجام می گیرد که این روند بسته به تعداد فارغ التحصیلان آن نیمسال، معمولاً حدود یک ماه به طول خواهد انجامید.
بنابراین پس از گذشت این مدت زمان از آخرین امتحان هر نیمسال تحصیلی، دانش آموختگان می توانند جهت دریافت فرم تسوه حساب به کارشناسان آموزش مراجعه نمایند. ( در هر نیمسال تاریخ دقیق شروع تسویه حساب، در سایت دانشکده درج خواهد گردید).
 توجه: این مدت زمان جهت دانشجویانی که با گذراندن درس معرفی به استاد فارغ التحصیل می شوند به « یک هفته» کاهش خواهد یافت.
پس از تکمیل فرم تسویه حساب و تحویل آن به بایگانی مرکز، طبق شرایط و ضوابط مندرج در اطلاعیه شماره 2 ، دانش آموختگان می توانند در صورت لزوم جهت اخذ نامه فراغت از تحصیل به امور فارغ التحصیلان مراجعه نمایند.
بدیهی است پس از تکمیل فرم تسویه حساب، کلیه خدمات مورد نیاز دانش آموختگان توسط امور فارغ التحصیلان به این عزیزان ارائه خواهد شد.
 توجه: طبق مصوبه 19 و 33 شورای آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردیدرج تاریخ فارغ التحصیلی در سه تاریخ 31 تیر و 31 شهریور و 30 بهمن هرسال می باشد. لازم به ذکر است چنانچه آخرین نمره دانش آموختگانی که درس کارورزی ، کارآموزی ، پروژه و یا درس معرفی به استاد دارند تا قبل از 15 اردیبهشت به آموزش اعلام شود تاریخ فارغ التحصیل آنان 30 بهمن سال قبل بوده و پس از این تاریخ  31 تیر همان سال منظور خواهد شد و  چنانچه نمره دروس یاد شده تا قبل از 30 آبان به مرکز آموزش اعلام شود تاریخ فارغ التحصیلی 31 شهریور و چنانچه پس از این تاریخ اعلام شود 30 بهمن به عنوان تاریخ فارغ التحصیلی منظور خواهد شد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-2 13:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ