روند صدور دانشنامه و مدارک مورد نياز جهت اخذ آن :
پس از صدور گواهينامه موقت پايان دوره تحصيلات پرونده ديگری از سوابق آموزشی دانش آموخته توسط مرکز تهيه شده و به واحد استانی ارسال می گردد . اين پرونده پس از تاييد توسط واحد استانی به دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران ارسال گرديده و پس از بررسی دانشنامه صادر می گردد.
توجه : مدت زمان صدور دانشنامه  5 سال می باشد

مدارک مورد نياز جهت اخذ دانشنامه پايان تحصيلات دانش آموختگان

 1- حضور شخص دانش آموخته جهت اخذ دانشنامه پايان تحصيلات الزامی است .در صورتی که دانش آموخته نتواند شخصا جهت اخذ مدرک مراجعه نمايد می بايست با مراجعه به دفتر اسناد رسمی ، نسبت به تهيه وکالتنامه محضری اقدام نموده و شخص مراجعه کننده با در دست داشتن وکالتنامه محضری وگواهينامه موقت دانش آموخته به واحد فارغ التحصيلان مراجعه نمايد.
 2- به همراه داشتن اصل گواهينامه موقت جهت ابطال گواهينامه موقت و تحويل دانشنامه         
3- به همراه داشتن اصل شناسنامه وکارت ملی شخص دانش آموخته الزامی است.   
  


 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-2 13:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ