1-در ابتدا با مراجعه به سایت خدمات آموزشی از نمرات خود اطلاع کامل پیدا کنید.

لیستی از دروس نگذرانیده خود تهیه فرماييد.
لیستی از دروسی که افتاده اید تهیه کنید.

صفحه بعد

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-2 13:17    آمار بازدیدکنندگان   :  2698        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ