خدمات آموزشی و امور پژوهشی


 

نام: ک.
نام خانوادگی: نجف پور
سمت: مدیر خدمات آموزشی و امور پژوهشی

نام: ط.
نام خانوادگی: رضایی
سمت:مسئول امور فارغ التحصیلان ترمی

نام:
محمدامین
نام خانوادگی: کرمی طسوجی
سمت: مسئول امور فارغ التحصیلان پودمانی

نام:
الف.
نام خانوادگی: بهرامی
سمت: کارشناس مسئول گروه مدیریت و خدمات اجتماعی

نام: ز.
نام خانوادگی: عزیزی
سمت:کارشناس گروه مدیریت و خدمات اجتماعی

نام: م.
نام خانوادگی: نوذرپور
سمت: کارشناس مسئول گروه صنعت

نام: ز. 
نام خانوادگی: غنی خو
سمت:کارشناس گروه صنعت

نام: حسن
نام خانوادگی: قادری
سمت:مسئول بایگانی

 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-6-10 10:26    آمار بازدیدکنندگان   :  211087        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ