خدمات آموزشی و امور پژوهشی


 

نام: ک.
نام خانوادگی: نجف پور
سمت: مدیر خدمات آموزشی و امور پژوهشی

نام: ط. نام: ف
نام خانوادگی: زارع
سمت: کارشناس امور پژوهشی


نام خانوادگی: رضایی
سمت:مسئول امور فارغ التحصیلان ترمی

نام:
محمدامین
نام خانوادگی: کرمی طسوجی
سمت: مسئول امور فارغ التحصیلان پودمانی

نام:
س
نام خانوادگی: کریمی
سمت: کارشناس مسئول گروه مدیریت و خدمات اجتماعی

نام: ز.
نام خانوادگی: عزیزی
سمت:کارشناس گروه مدیریت و خدمات اجتماعی

نام: ز.
نام خانوادگی: جعفری
سمت: کارشناس مسئول گروه صنعت

نام: ز. 
نام خانوادگی: غنی خو
سمت:کارشناس گروه صنعت

نام: حسن
نام خانوادگی: قادری
سمت:مسئول بایگانی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-1 12:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ