آرشیو اخبار و اطلاعیه ها
    

قابل توجه دانشجویان کارشناسی- اطلاعیه 1

تعداد: 1266  |  صفحات:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

کلاس جبرانی خانم حسینی پرست
   
    1396-8-14
    ادامه ...

عدم تشکیل کلاس استاد حسامی
   
    1396-8-14
    ادامه ...

طبق برنامه زمان بندی جلسه معارفه دانشجویان رشته های کاردانی حرفه حسابداری ترم 1
   
    1396-8-9
    ادامه ...

انتخاب دبیری انجمن علمی
   
    1396-8-8
    ادامه ...

اطلاعیه فوری فوری جلسات توجهیی درس کارورزی و کاربینی
   
    1396-8-7
    ادامه ...

عدم تشکیل کلاس استاد [جوکار
   
    1396-8-7
    ادامه ...

جلسه معارفه دانشجویان ورودی های جدید
   
    1396-8-6
    ادامه ...

قابل توجه دانشجویان کارورزی آقای انصاری زاده
   
    1396-8-3
    ادامه ...

ثبت نام تکمیل ظرفیت دوره های کاردانی و کارشناسی
   
    1396-8-3
    ادامه ...

عدم تشکیل کلاس استاد گل کاری ( امداد سوانح ترم 3 )
   
    1396-8-3
    ادامه ...

Page Last Update   :  1390-6-23 9:25        Top of page Print version