آرشیو اخبار و اطلاعیه ها
    

تعداد: 192  |  صفحات:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

اینترنت های دانشجویی صادر شد
   نام کاربری و رمز عبور
    1392-11-20
    ادامه ...

دریافت احکام انضباطی
   
    1392-11-13
    ادامه ...

اردوی راهیان نور
   
    1392-11-12
    ادامه ...

قابل توجه دانشجویان دختر
   مسابقات دارت، شطرنج و تنیس روی میز
    1392-9-11
    ادامه ...

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
   مسابقه تیراندازی در دو گروه خواهران و برادران
    1392-9-11
    ادامه ...

قابل توجه کلیه دانشجویان مرکز
   
    1392-8-21
    ادامه ...

کارگاه مهارت همسرداری در دو بخش گفتگوی زوجین و حل تعارض
   
    1392-8-21
    ادامه ...

مسابقه کتابخوانی با محتوا و مضمون زیارت عاشورا
   
    1392-8-20
    ادامه ...

کنترل هیجان
   کارگاه آموزشی علائم اضطراب وافسردگی و تکنیک رفتاری و شناختی برای مقابله باآن
    1392-8-20
    ادامه ...

قابل توجه کلیه اساتید محترم مرکز
   
    1392-8-18
    ادامه ...

Page Last Update   :  1390-6-23 9:26        Top of page Print version